Articles Comments

KARAGYOZOV.COM » Publications

Publications

1.

 

ДИСЕРТАЦИЯ Д-Р

Тема:

МЕТОДИЧЕСКИ МОДЕЛИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО ЗВУКОВИ ТЕХНОЛОГИИ

СУ “Климент Охридски”,  2013 г.

2.

Някои специфики при употребата на звуков хардуер и софтуер в процеса на създаване на мултимeдийни обучителни материали за нуждите на дистанционното и електронно обучение по звукови и аудиовизуални технологии

статия – съставна част
Година на публикуване – 2016

 

3.

КАК АКУСТИЧНИЯТ ВКУС СЕ ПРОМЕНЯ ПОД ВЛИЯНИЕТО НА ВЪЗПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗВУК, КОЙТО ПОТРЕБЯВАМЕ

МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ–ФЕСТИВАЛ «Computer Music Space»
Международна научна конференция «Музикална акустика 2019»

 

4.

 

5.

ОСНОВНИ ОСОБЕНОСТИ НА АКУСТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В УСЛОВИЯ НА ПОДКАСТ И
ВИДЕОКАСТ РЕАЛИЗАЦИИ

MAIN CHARACTERISTICS OF ACOUSTIC PROCESSES IN THE CONDITIONS OF PODCAST AND
VIDEOCAST PERFORMANCES

Published in “FEMAcoustica” journal 2023, ISSN 2367-7066

6.

Естетиката на Теодор Липс

Всъпителна студия към авторски превод на “Естетика” – Теодор Липс

7.

ЕСТЕТИЧЕСКИТЕ ПРИНЦИПИ НА КОЛИНГУД

Уводна студия към преведената от мен монография на големия английски философ и естетик Р. Дж. Колингуд, излязла от печат през 2021 година

8.

ХРИСТО КАРАГЬОЗОВ – BACH VS Al

Bach vs AI
ХРИСТО КАРАГЬОЗОВ
BACH VS Al
 
ИЛИ МОЖЕ ЛИ МАШИНАТА ДА ПРАВИ ИЗКУСТВО?
Първо издание
Страници – 230. Корица – мека
 
Издателство: “Канев Мюзик”
Автор:
Христо Карагьозов
Рецензенти:
Проф. д.н. Иван Кабаков
д-р Христо Танев

ISBN No: 978-619-7514-84-1

Comments are closed.