Articles Comments

KARAGYOZOV.COM » Archive

Lecture 3 part 2 – Digital representation of the sound

Lecture 3 part 2 – Digital representation of the sound

In the 80’s a significant step in the improvement  of the recording and reproducing of sound was made. The digital technology was born. The principle of the digital sound representation can be different, but the most common is the PCM (Pulse Code Modulation). In it the sound wave, which is continuous, is divided to frames, or, in the digital audio world, SAMPLES.     This process is called quantisation. The number of samples per second can be different, but usually it … Read entire article »

Filed under: digital audio, ESPOL

Как създаваме пространствено впечатление чрез стерео микрофонни техники

Как създаваме пространствено впечатление чрез стерео микрофонни техники

От една страна, слухът сравнява звуците от двете уши по интензитет, като взима решение за посоката на звукоизточника на базата на по-силния звук. Това се нарича интензитетна стереофония. От друга – сравняването е в посока по-рано пристигналия звук до съответното ухо – това е фазова стереофония. Като важно е да се има предвид, че в локализацията на звука участват и двата типа разграничаване – интензитетното и фазовото, в различна степен в зависимост от честотата на звука. локализацията … Read entire article »

Filed under: Sound theory