Articles Comments

KARAGYOZOV.COM » Uncategorized » ЕСТЕТИКА. Генезис и развитие на художествената творба

ЕСТЕТИКА. Генезис и развитие на художествената творба

Излезе и тази книга.. Може би интересна както за учащи и студенти, така и за всички, на които тематиката им е интересна..

Filed under: Uncategorized · Tags: , , ,

Leave a Reply

*