Articles Comments

KARAGYOZOV.COM » Някои специфики при употребата на звуков хардуер

Някои специфики при употребата на звуков хардуер

https://www.youtube.com/watch?v=sZaQlSlBdBk

Някои специфики при употребата на звуков хардуер и софтуер в процеса на създаване на мултимeдийни обучителни материали за нуждите на дистанционното и електронно обучение по звукови и аудиовизуални технологии

Вид на материала – статия – съставна част
Година на публикуване – 2016
Език – български
COBISS.BG-ID – 1288682468
ISBN – 978-954-07-4114-7

Comments are closed.