Articles Comments

KARAGYOZOV.COM » Роля на AudioOverEthernet технологията в съвременната индустрия за запис, пренос и обработка на звук.

Роля на AudioOverEthernet технологията в съвременната индустрия за запис, пренос и обработка на звук.

Студия – доклад, публикувана в списание “Фема Акустика” – 2021 година.

Издател – ФЕМА

ISSN – 2367-7066

Comments are closed.