Articles Comments

KARAGYOZOV.COM » Publications

Publications

1.

ДИСЕРТАЦИЯ Д-Р

Тема:

МЕТОДИЧЕСКИ МОДЕЛИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО ЗВУКОВИ ТЕХНОЛОГИИ

СУ “Климент Охридски”,  2013 г.

 

2.

Някои специфики при употребата на звуков хардуер и софтуер в процеса на създаване на мултимeдийни обучителни материали за нуждите на дистанционното и електронно обучение по звукови и аудиовизуални технологии

статия – съставна част
Година на публикуване – 2016

3.

КАК АКУСТИЧНИЯТ ВКУС СЕ ПРОМЕНЯ ПОД ВЛИЯНИЕТО НА ВЪЗПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗВУК, КОЙТО ПОТРЕБЯВАМЕ

 

МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ–ФЕСТИВАЛ «Computer Music Space»
Международна научна конференция «Музикална акустика 2019»

Comments are closed.