Articles Comments

KARAGYOZOV.COM » Sound theory » Как създаваме пространствено впечатление чрез стерео микрофонни техники

Как създаваме пространствено впечатление чрез стерео микрофонни техники

От една страна, слухът сравнява звуците от двете уши по интензитет, като взима решение за посоката на звукоизточника на базата на по-силния звук. Това се нарича интензитетна стереофония. От друга – сравняването е в посока по-рано пристигналия звук до съответното ухо – това е фазова стереофония. Като важно е да се има предвид, че в локализацията на звука участват и двата типа разграничаване – интензитетното и фазовото, в различна степен в зависимост от честотата на звука.

локализацията се извършва едновременно на базата на разлика между времето на пристигане на звука (фазата) и разликата в силата на възприемането му от двете уши – интензитет

Как реализираме тези способи при звукозаписа, за да пресъздадем слуховата локализация в стереозвука?

Решение №1 – т.нар пан-пот микрофонна техника – записва се посредством локален микрофон и после в смесителния пулт или виртуализиращата го програма се праща сигнала с по-силно ниво в посоката, от която искаме да звучи. Така имитираме интензитетна локализация. По тази начин разпределяме всички звукови източници чрез панорамиране на локалните им микрофони в съответните посоки.

Решение №2 – т.нар. X/Y микрофонна техника:

Два еднакви насочени микрофона, поставени в една вертикална линия, за да няма фазови разлики между тях. Звукът от левия микрофон се излъчва от левия високоговорител и обратно. Разликата в насоченостите им определя различната сила, с коята идва звукът до тях в зависимост от посоката си. Единственият звук, идващ еднакво силно, е този право отпред. Това е интензитетна стереофония.

 

 

Решение №3 – т.нар. A/B микрофонна техника:

Два ненасочени микрофона, приемащи по тази причина приблизително еднакво силен звук, но различаващ се по време на пристигане, респективно фаза на сигнала. Звукът от левия микрофон се излъчва от левия високоговорител и обратно.

Това е фазова стереофония. Чуваме посоката, от която идва по-бързо пристигналия звук като посока на звукоизточника.

Решение №4 – ORTF микрофонна постановка, при която слагаме микрофони на 17 см и ъгъл 110 градуса, имитирайки човешките уши

Тук имаме комбинаця от фазова и интензитетна локализация по същиа начин, както и в човешкото ухо. Звукът от левия микрофон се излъчва от левия високоговорител и обратно.

 

 

Решение №5 –  NOS система, подобна на ORTF, но с различен ъгъл между микрофоните и разстояние помежду им:   

 

 

Съществуват и други микрофонни комбинации за създаване на стереоефект: два микрофона с

 характеристика “осмица” под 90% (Блумлайн система):

 

 

система за разделяне на middle и side информацията M/S и много други. В практиката се използват различни системи или комбинации от системи с цел слухът да разграничава звуците и по интензитет, и по фаза.

При създаване на пълноценна стереокартина с помощта на микрофонни техники трябва да имаме както интензитетна разликова компонента, така и фазова такава в звуковата картина.

 

Пълния текст на този материал можете да прочетете в  “Цифровият звук – Митове и решения”


Filed under: Sound theory

Leave a Reply

*