Articles Comments

KARAGYOZOV.COM » digital audio, Sound theory » J I T TE R

J I T TE R

    Вместо непрекъснато отразяване на аналоговата вълна като променливо набраздяване на повърхност, променлив магнитен поток, променлива прозрачност на целулоидна лента и т.н, при цифровия звукозапис имаме дискретизация, извършваща се чрез замерване на аналоговото ниво през определен период от време – например 44100 пъти в секунда. Това е честотата на семплиране на звука, или семплираща честота. За това в съответния момент да се извърши замерване на нивото се грижи генератор на тактови импулси, който поражда правоъгълни синхронизационни сигнали през съответния период от време. Този процес управлява замерването на звука да се случва в точно определените за целта, равномерно разположени във времето моменти.

Кога имаме джитер /jitter/? Когато имаме времево отклонение от моментите на взимане на семпъл на звука, т.е. когато замерването не се извършва в точния момент, а малко преди или след това.

             Всъщност джитер се нарича точно това отклонение .

            Ако по време на семплиране на звука /при аналогово-цифрово преобразуване/ моментът на взимане на семпли от вълновата форма е бил изместен вследствие на отклонение във времевата база на генератора на тактова честота /което отклонение наричаме джитер/, сигналът се семплира в погрешния момент и резултатът е погрешната му амплитуда .

  Резултатът е е внесени изкривявания в звука, подобни на честотна модулация. Слуховото впечатление се дефинира различно, но обикновено се оприличава на частична загуба на стерео локализация, загуба на прозрачност, на дълбочина и чистота на звука, лош, “пластмасов звук” – понятия, с които се описват принципно и проблемите при аналогово-цифровите преобразователи.

КАК ДА НАМАЛИМ ДЖИТЕРА В ЗВУКОВАТА АНАЛОГОВО-ДИГИТАЛНА ВЕРИГА?

 

Първо, чрез използване на висококачествена апаратура на етапа на аналогово-цифровото и цифрово-аналогово преобразуване

Второ, чрез правилно свързване на цифровите компоненти и правилната им синхронизация.

Трето, чрез използването на минимален брой връзки, минимален брой сигнални clock генератори по веригата, КЪСИ!!! и КАЧЕСТВЕНИ!!! цифрови и синхронизационни кабели с правилен импеданс за коаксиалните такива.

Четвърто, ако е възможно, не ползвайте преходници за цифровите и синхронизационни кабели, по наблюдения на автора те деградират синхрона и предизвикват джитер.

Пълния текст на този материал можете да прочетете в  “Цифровият звук – Митове и решения”

Filed under: digital audio, Sound theory

Leave a Reply

*