Articles Comments

KARAGYOZOV.COM » Sound theory » Криви на еквивалентната плътност на звука на Флетчер и Мънсън

Криви на еквивалентната плътност на звука на Флетчер и Мънсън

Това е показване на една допълнителна нелинейност на човешкия слух – той е най-чувствителен в областта на средните и средно високите честоти, и по-нечувствителен в областта на ниските и частично на високите честоти. А кривите са толкова, защото показват различната степен на нелинейност в чувствителността на слуха в зависимост от интензивността на звука. Казано на “български”, по-силните звуци се чуват по-линейно, по-равно, т.е. звук с еднаква сила, но с различна височина /честота/, ако е по-силен, се чува като почти еднакво силен. Но при по-слабите звуци ниските и най-високите звуци субективно се чуват по-слабо от средните и средно високите при една и съща интензивност. 

Пълния текст на този материал можете да прочетете в  “Цифровият звук – Митове и решения”

Filed under: Sound theory

Leave a Reply

*