Articles Comments

KARAGYOZOV.COM » Archive

КВАНТИЗАЦИЯ НА ЗВУКА. DITHER

КВАНТИЗАЦИЯ НА ЗВУКА. DITHER

Дискретизацията на звука е една от най-трудните за обяснение теми. Научната литература в областта трудно може да им помогне, тъй като е на доста сериозно математическо ниво. Как дигитализираме звука? Чрез процес, наречен квантизация. Аналоговата вълна, която е непрекъсната по времевия си характер, при квантуването, или дискретизацията, се преобразува в дискретни импулси, отчитани и измервани по ниво през определен период от време. Тези измервания стават по скала, базирана на двоичен код. Тя позволява отчитането на такъв краен … Read entire article »

Filed under: Sound theory