Articles Comments

KARAGYOZOV.COM » Archive

Как създаваме пространствено впечатление чрез стерео микрофонни техники

Как създаваме пространствено впечатление чрез стерео микрофонни техники

От една страна, слухът сравнява звуците от двете уши по интензитет, като взима решение за посоката на звукоизточника на базата на по-силния звук. Това се нарича интензитетна стереофония. От друга – сравняването е в посока по-рано пристигналия звук до съответното ухо – това е фазова стереофония. Като важно е да се има предвид, че в локализацията на звука участват и двата типа разграничаване – интензитетното и фазовото, в различна степен в зависимост от честотата на звука. локализацията … Read entire article »

Filed under: Sound theory