Articles Comments

KARAGYOZOV.COM » Archive

Jazz mixing project taken from Cambridge MT database – master program Sofia University

Jazz mixing project taken from Cambridge MT database – master program Sofia University

Ето и смесването на микса в SawStudio 🙂 … Read entire article »

Filed under: Saw Studio, Tutorials

Криви на еквивалентната плътност на звука на Флетчер и Мънсън

Криви на еквивалентната плътност на звука на Флетчер и Мънсън

Това е показване на една допълнителна нелинейност на човешкия слух – той е най-чувствителен в областта на средните и средно високите честоти, и по-нечувствителен в областта на ниските и частично на високите честоти. А кривите са толкова, защото показват различната степен на нелинейност в чувствителността на слуха в зависимост от интензивността на звука. Казано на “български”, по-силните звуци се чуват по-линейно, по-равно, т.е. звук с еднаква сила, но с различна височина /честота/, ако е … Read entire article »

Filed under: Sound theory