Articles Comments

KARAGYOZOV.COM » Archive

ЦИФРОВИ ИНТЕРФЕЙСИ

ЦИФРОВИ ИНТЕРФЕЙСИ

ВАЖНО: Типът конектор /и свързващ кабел/ е едно, а интерфейсът – друго!! Не трябва да се бъркат! AES – 3 , S/PDIF Основният цифров интерфейс за двуканална комутация е AES/EBU, или по-късно възприет като абревиатура AES-3. /конектор №1 от снимката/. Първоначално възникнал като 16 и 20 битов, впоследствие доразвит до поддръжка на 24 бита – 44,1 или 48 kHz семплираща честота моно или стерео. Използваният конектор е XLR, или както е познат жаргонно – канон. Изходът е … Read entire article »

Filed under: digital audio, Sound theory

J I T TE R

J I T TE R

    Вместо непрекъснато отразяване на аналоговата вълна като променливо набраздяване на повърхност, променлив магнитен поток, променлива прозрачност на целулоидна лента и т.н, при цифровия звукозапис имаме дискретизация, извършваща се чрез замерване на аналоговото ниво през определен период от време – например 44100 пъти в секунда. Това е честотата на семплиране на звука, или семплираща честота. За това в съответния момент да се извърши замерване на нивото се грижи генератор на тактови импулси, който поражда … Read entire article »

Filed under: digital audio, Sound theory

Криви на еквивалентната плътност на звука на Флетчер и Мънсън

Криви на еквивалентната плътност на звука на Флетчер и Мънсън

Това е показване на една допълнителна нелинейност на човешкия слух – той е най-чувствителен в областта на средните и средно високите честоти, и по-нечувствителен в областта на ниските и частично на високите честоти. А кривите са толкова, защото показват различната степен на нелинейност в чувствителността на слуха в зависимост от интензивността на звука. Казано на “български”, по-силните звуци се чуват по-линейно, по-равно, т.е. звук с еднаква сила, но с различна височина /честота/, ако е … Read entire article »

Filed under: Sound theory

Jazz mixing project taken from Cambridge MT database – master program Sofia University

Jazz mixing project taken from Cambridge MT database – master program Sofia University

Ето и смесването на микса  в SawStudio 🙂 … Read entire article »

Filed under: Saw Studio, Tutorials