Articles Comments

KARAGYOZOV.COM » digital audio

ЦИФРОВИ ИНТЕРФЕЙСИ

ЦИФРОВИ ИНТЕРФЕЙСИ

ВАЖНО: Типът конектор /и свързващ кабел/ е едно, а интерфейсът – друго!! Не трябва да се бъркат! AES – 3 , S/PDIF Основният цифров интерфейс за двуканална комутация е AES/EBU, или по-късно възприет като абревиатура AES-3. /конектор №1 от снимката/. Първоначално възникнал като 16 и 20 битов, впоследствие доразвит до поддръжка на 24 бита – 44,1 или 48 kHz семплираща честота моно или стерео. Използваният конектор е XLR, или както е познат жаргонно – канон. Изходът е … Read entire article »

Filed under: digital audio, Sound theory

Presonus – digital sync and connectors

http://www-media-presonus.netdna-ssl.com/uploads/news/media/files/digital_connections_and_sync.pdf … Read entire article »

Filed under: digital audio